Ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinaiai 2021 m.:

Skalvijos%20nam%C5%B3%20Vidutinis%20DU%20%202021%20m.%20I%20ketvirtis.pdf

Vadovo 2020 m. užduočių įvykdymas ir naujos užduotys 2021 m.:

Uzduociu%202020%20ivykdymas%20ir%20uzduotys%202021%20%20202%2001%2021%2014%20val.pdf .

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m.:

Metinis%20FAR%202020%20m.%20Skalvijos%20namai.pdf;

2020%20m.%20I%20ketvir%C4%8Dio%20FAR%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20rinkinys.pdf ;

2020%20m.%20II%20ketvir%C4%8Dio%20FAR%20finansini%C5%B3%20ataskait%C5%B3%20tinkinys.pdf ;

2020m.%20I%20ketv.%20Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos.pdf ;

2020m.%20I%20ketv.%20Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos_1.pdf ;

2020%20m.%20II%20ketv.%20Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos.pdf ;

Vidutinis%20DU%202020%20m.%20I%20ketvirtis.pdf ;

Vidutinis%20DU%202020%20m.%20II%20ketvirtis.pdf ;

Vidutinis%20DU%202020%20m.%20III%20ketvirtis.pdf ;

Skalvijos%20nam%C5%B3%20darbuotoj%C5%B3%20darbo%20u%C5%BEmokestis%202020%20m..pdf;

Biud%C5%BEeto%20vykdymo%20ataskaitos%202020%20III%20ketvpdf .

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 m. IV ketv.:

BIUD%C5%BDETO%20VYKDYMO%20Ataskaita%202019%20mPDF  .

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m.:

Skalvijos%20namai%202019%20met%C5%B3%20finansin%C4%97s%20atskaitomyb%C4%97s%20dokumentai.pdf ;

Skalvijos%20namai%20Vidutinis%20Darbo%20u%C5%BEmokestis%202019%20mpdf .

Skalvijos namų direktoriaus metinė ataskaita už 2019 metus:

Metin%C4%97%20Skalvijos%20nam%C5%B3%20ataskaita%20u%C5%BE%202019%20metus.pdf . 

Tarnybiniai automobiliai:

  -  lengvasis - Škoda Octavia, kurio valstybinis numeris yra FRP252;

  - mikroautobusas - MB Vito, kurio valstybinis numeris yra CZB588.

Įstaigos struktūra:

Struktura%202020%2010%2001.pdf ;

Struktura%202020%2001%2015.pdf .

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vidaus%20darbo%20tvarkos%20taisykles%20naujos%202020%2001%2017.pdf .

Skalvijos namų nuostatai:

Skalvijos%20nam%C5%B3%20nuostatai.PDF ;

Skalvijos%20nam%C3%85%C2%B3%20nuostatai%202019%2001%2004.PDF .

Pareiginiai nuostatai:

Socialinio%20darbuotojo%20pareiginiai%20nuostatai%202017.pdf ;

socialinio%20darbuotojo%20pad%C4%97j%C4%97jo%20pareiginiai%20nuostatai%202017.pdf ;

VairuotojO%20PAREIGINIAI%20nuostatai%202017.pdf ;

PAVADUOTOJO%20PAREIGINIAI%20%20NUOSTATAI%202017.pdf ;

Direktoriaus%20pareiginiai%20nuostatai%202017.PDF .


Skalvijos namai
Aukime kartu