VIEŠIEJI KONKURSAI 2019 M.:

Buveinės patalpų Lauko g. 17-1A Jurbarke remonto su paskirties pakeitimu darbų konkurso sąlygos:

Konkursas%20remonto%20darbams.PDF . Viešasis konkursas įvyko, nugalėtoju paskelbtas rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą. Sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju - UAB "Baltieji rūmai" - buvo vykdoma pagal paprastojo remonto statybos darbų sutarties sąlygas ir terminus. Darbų pabaiga numatoma 2020 m. sausio 31 d. Darbai užbaigti laiku ir visa apimtimi. Oficialus atidarymas numatomas 2020 m. vasario mėn. 28 d. (informaciją patikslinsime...).

Nuo 2020 m. sausio 31 d. Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Skalvijos namai administracija dirba naujose patalpose. Visus kviečiame į svečius. PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2020 m. vasario  19 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-5SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoryst%C4%97s%20Skalvijos%20namuose%20tvarka%202020%2002%2019.pdf . 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu