VIEŠIEJI KONKURSAI 2019 M.:

Paskelbtas viešasis konkursas vyr. buhalterio pareigybei užimti. Konkurso sąlygos yra skelbiamos per Valstybės tarnybos departamento internetinį tinklapį www.vtd.lt  . Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2019-10-31.


Buveinės patalpų Lauko g. 17-1A Jurbarke remonto su paskirties pakeitimu darbų konkurso sąlygos:

Konkursas%20remonto%20darbams.PDF . Viešasis konkursas įvyko, nugalėtoju paskelbtas rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą. Sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju yra vykdoma ir pradedami statybos remonto darbai. PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2019 m. sausio  08 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-02GLOBĖJŲ, SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoriavimo%20tvarka%202019%2001%2008.PDF 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu