VIEŠIEJI KONKURSAI 2019 M.:

Buveinės patalpų Lauko g. 17-1A Jurbarke remonto su paskirties pakeitimu darbų konkurso sąlygos:

Konkursas%20remonto%20darbams.PDF . Viešasis konkursas įvyko, nugalėtoju paskelbtas rangovas, pasiūlęs mažiausią kainą. Sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju - UAB "Baltieji rūmai" yra vykdoma ir pradedami paprastojo remonto statybos darbai pagal sutarties sąlygas ir terminus. Darbų pabaiga numatoma 2020 m. sausio 31 d.PATVIRTINTA      

Skalvijos  namų  direktoriaus                                                                                                  2019 m. sausio  08 d.

                                                                                     įsakymu Nr. V-02GLOBĖJŲ, SVEČIŲ LANKYMOSI IR SAVANORIŠKO DARBO

SKALVIJOS NAMUOSE

TVARKOS APRAŠAS:


Sve%C4%8Diavimosi%20ir%20savanoriavimo%20tvarka%202019%2001%2008.PDF 
  

 

Skalvijos namai
Aukime kartu